Chez Shibata Shanghai

シェ・シバタ・シャンハイ柴田西点

閉店・移転、情報の修正などの報告